1- İşbu sözleşme ile alıcı; sözleşme konusu ürünü sitede incelediğini ve belirtilen özellikleri ile kabul ettiğini, ürünün ödemesini şartlara uygun bir şekilde yapmayı, satıcının adres bilgilerini edindiğini, kendisi tarafından verilen bilgilerin doğru olduğunu aksi halde yaşanacak sıkıntılarda kendisinin sorumlu olacağını, ürünün teslimatından sonra taraflarca belirlenen ödeme gününce ücretinin ödeneceğini alıcı kabul ve taahhüt eder.

2- Satıcı kendisine işbu sözleşme ile yüklenen edimleri,6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin kendisine yüklediği yükümlülükleri, mücbir sebepler istisna olmak kaydıyla, yerine getireceğini taahhüt eder.

3- Ürünün sözleşmede belirtilen fiyatına vergilerin dahil edilip edilmeyeceği açıkça belirtilmiştir. Vergilerin ödenmesi her halde alıcıya ait olup bu miktar toplam ödenecek fiyata dahil edilerek kendisinden tahsil edilecektir.

4- Ürün/hizmet, alıcının talepleri doğrultusunda maddi ortamda (cd,flash vs.) sevkiyatı yapılarak alıcıya ulaştırılması kararlaştırılmış ise, 30 gün içerisinde alıcının belirtmiş olduğu adrese teslim edilecektir. Bu süre zarfında eline geçmeyen ürün için alıcının siparişi iptal etme ve sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

5- Alıcının adres, fatura, teslimat adresi ve ödeme bilgilerinde hata veya uyuşmazlık olması halinde satıcı siparişin oluşturulmasını ve sevkiyatını askıya alarak alıcı ile irtibat kuracaktır. Alıcının vermiş olduğu bilgiler vasıtasıyla kendisi ile irtibat kurulamaması halinde satıcı sitede yer alan siparişe ilişkin detaylarda durumu belirterek siparişi iki tarafın da zarar görmemesi için iptal edebilir.

6- Siparişin hazırlanması veya sevkiyatı aşamasında yaşanabilecek aksaklıklar halinde satıcı alıcıyı 3 iş günü içerisinde bilgilendirecektir.

7- Sipariş yukarıda sayılan nedenler ile iptal edilecek olur ise alıcı tarafından yapılmış bir ödeme bulunması halinde ilgili tutar kendisine 14 iş günü içerisinde iade edilecektir.

8- Mesafeli eğitim satış sözleşmesinin ihtivası nedeniyle satıcı; alıcının sözleşme kurma ehliyetinin olup olmadığını yalnızca site üzerinden paylaştığı bilgiler ve yaptığı onaylamalar ile anlayabilecektir. Bu sebeple siparişi oluşturan kişinin veya alıcının sözleşme kurma ehliyetine sahip olmaması nedeniyle oluşabilecek zararlardan satıcı sorumlu değildir. Satıcıya bu sebeplerle herhangi bir sorumluluk yüklenemez ve gerek ödemenin yapılamayacağına gerekse ürünün iadesinde oluşabilecek kusurlara katlanması kendisinden beklenemez ve bu durumlarda alıcı ve yasal temsilcisi sorumludur.

9- Satıcı siparişi oluşturulan ürünün, sitede belirtilen özeliklere haiz olarak siparişe uygun bir şekilde hazırlanmasını; varsa kullanım kılavuzu ve garanti belgesini ürün ile birlikte alıcıya ulaştırmayı; ürünün alıcıya ulaştırılmasında kendisinde bulunması gereken iyi niyet ve dürüstlük vasıflarına uyacağını; ürünün kendi himayesinden çıkarken sipariş detaylarına uygun olacağını taahhüt eder. 10-Sözleşme konusu ürün/ürünler, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

11 -Satıcı mücbir sebeplerin varlığı nedeniyle sipariş konusu ürünün alıcıya ulaştırılamayacağını düşünüyor ise bu durumu alıcıya derhal bildirir. Alıcı bildirim karşısında siparişin iptal edilerek ücretin iade edilmesini, siparişin sevkiyatın yapılabileceği tarihe kadar ertelenmesini veya siparişte yer alan ürünün sevkiyatı yapılabilecek başka bir ürün ile değiştirilmesini isteyebilir. Ücretin iade edilmesi aşamasında banka hesaplarında yapılacak işlemlerde banka tarafından yaşanan gecikmelerden ve bankanın talep edebileceği masraflardan satıcı sorunlu değildir.

12 -Alıcı, satıcı ile paylaşmış olduğu telefon ve mail adreslerine kampanya bilgisi ve reklam gönderilmesini kabul eder. Bu bilgilerin kendisi ile paylaşılmasından vazgeçilmesini istediği taktirde satıcı ile irtibat kurarak bilgi paylaşımının durdurulmasını isteyebilir.

13- Alıcı, satıcı ile ilişki kurduğu internet sitesini kullanırken kendisinden beklenen özeni gösterir. Siteyi kullanması sırasında yaşanabilecek aksaklıklar ve sıkıntılardan alıcı sorumlu olup satıcının cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

14- Satıcının ürünlerini tanıttığı ve sattığı internet sitesine ulaşım, üçüncü kişiler tarafından dizayn edilmiş ve kullanılan siteler üzerinden link paylaşılarak sağlanabilir. Bu gibi durumlarda satıcı, üçüncü kişilerin himayesinde olan sitelerde paylaşılan linkin güvenliğinde sorumlu değildir. Satıcıya ait olduğu düşünülerek ziyaret edilen linkler sonucunda alıcının uğradığı zararlardan alıcı kendisi sorumludur. Bu sitelerde karşılaşılan reklamlar ile satıcının kendi sitesinde yer alan tanıtımlar arasında farklılıklar olduğu taktirde satıcının kendi sitesi esas alınacak olmasını alıcı kabul eder.

15- Alıcı, satıcıya ait internet sitesi üzerinden satıcıyı ve üçüncü kişileri rahatsız edecek ve kişilik haklarını zedeleyecek paylaşımlarda bulunamaz, siteyi hukuki amacının dışında bir amaç ile kullanamaz, satıcı ve üçüncü kişilere zararı dokunacak şekilde virüs, program ve benzeri sanal zarar vericileri siteye yükleyemez. Bu gibi durumlarda doğacak olan zararlardan alıcı kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Satıcının bu gibi zararları hukuk yoluna taşıması halinde de alıcı yine kendisi sorumludur.

16- Alıcı, satıcıdan vergi indiriminde bulunmasını bekleyemez ve ürünün satımı sırasında doğacak olan verginin kendisi tarafından ödenmeyeceğini iddia edemez.

17- Ürün/ürünlerin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili Banka veya finans kuruluşunun ürün/ürünlerin bedelini Satıcı’ aya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürün/ürünleri 5 (Beş) iş günü içinde teslimat giderleri kendisine ait olacak şekilde Satıcı’ ya göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde alıcı, ürün/ürünlerin bedelini ödemekle yükümlü olacaktır.

18- Katılımcı/alıcı, ürünün/hizmetin kendisine kalıcı veri saklayıcısı kullanılmak suretiyle iletilmesini istemiş ise cayma hakkına ilişkin hükümler işbu sözleşmenin 9. Maddesinde düzenlenmiş olup katılımcı/alıcı işbu mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda gerekli bilgileri aldığını kabul ve beyan eder.

19- Ürün/hizmet, alıcı/katılımcıya, esas olarak internet üzerinden iletilecek olup, teslime ilişkin hükümler, alıcının talebi doğrultusunda hizmetin/ürünün kendisine kalıcı veri saklayıcısı ile iletilmesi istendiği hallerde uygulanacaktır. Bu doğrultuda internet üzerinden dijital veri yoluyla sağlanacak hizmetin/ürünün ifa türü anında ifadır. Katılımcı/alıcının adına tanımlanan kullanıcı adı ve şifresi ile www.ozeldersiniz.com sitesi üzerinden giriş yaparak ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda ifa kurum tarafından gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu doğrultuda gerçekleşen ifa neticesinde alıcının cayma hakkı işbu sözleşmenin 9. Maddesinde ele alınmış olup katılımcı/alıcı işbu mesafeli satış sözleşmesini onayladığı anda gerekli bilgileri aldığını kabul ve beyan eder.